Werkwijze

voor een effectief coaching gesprek

Onze samenwerking begint bij een open en helder gesprek tijdens onze persoonlijke kennismaking. Hierin bepalen we samen uw persoonlijke en/of zakelijke leerdoelen en in welk tijdspad we deze willen realiseren. Kernwaarden voor onze samenwerking zijn oprechtheid, respect en integriteit.

Persoonlijk gesprek ‘rond de tafel’.
Informeel, open en ontspannen.

Persoonlijk gesprek op uw kantoor.
Om de energie en sfeer van uw werkplek te voelen.

E-mailsessies ter ondersteuning.
Eigen tijdsbepaling, flexibel, doelgericht.

Skype of telefonisch consult.
Om een afstand te overbruggen, flexibel in plaats en tijd, om een snelle oplossing te vinden voor een acuut vraagstuk.

Communicatieve vraagstukken.
LL’nz is een professionele partner in optimale communicatie tussen mensen in de organisatie. In opvolgende fasen; analyseren, bewust worden, transformeren en integreren, worden kansen en knelpunten, unieke talenten en stoorzenders in uw organisatie/afdelingen zichtbaar en, samen met u als directie, getransformeerd naar positieve energie en goed opererende teams. Een investering in menselijk kapitaal, het goud binnen uw organisatie. Dat resulteert in florerende organisaties die gestelde doelen daadwerkelijk realiseren. Maak een afspraak voor uitgebreide informatie en een persoonlijke kennismaking.
 
© LL’nz | Demer 42, 5256 EJ Heusden | T: +31(0)6 211 175 00 | E: info@llnz.nl