Nieuwsbrief mei 2008  
   
Geachte heer/mevrouw,

Met deze alom bekende woorden van een zeer wijs meester uit de geschiedenis wil ik in dit schrijven nog eens de aandacht vestigen op authenticiteit. Authentiek betekent; echtheid, puurheid, terug naar de bron, terug naar jezelf. Authentieke leiders creëren als vanzelf een organisatie waarin de mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk en leven en zich daarmee gedragen als een onderdeel van het groter geheel. De medewerkers in dit type organisatie handelen vanuit hun eigen kernkwaliteiten en realiseren daarmee van nature gewenste organisatie- en levensdoelstellingen. 
Leiderschap van binnenuit
De wereld verandert. Steeds meer organisaties worden mensgericht en stellen daarmee de medewerker centraal. Elk individu is uniek maar tegelijk is alles met elkaar verbonden. Leiders worden steeds minder beoordeeld op de positie die zij innemen en steeds meer op de persoon die zij zijn. Authentiek leiderschap doet zijn intrede. 

In een gezonde, bezielde organisatie stroomt de energie doordat historie en kernwaarden helder zijn en er met respect wordt gewerkt aan de invulling van de missie en visie. Authentiek leiderschap zal de organisatie een duidelijk herkenbare cultuur geven en een merkbare uitstraling zowel naar buiten als naar binnen. De juiste medewerkers en klanten zullen op uw pad komen. En dat maakt het verschil tussen een vastgeroest en florerend bedrijf.

Inspiratie nodig? Neem deel aan onze sessie Authentiek Leiderschap! Klik hier voor deelname
Zingeving in Zakendoen
Onder deze noemer organiseert LL’nz inspirerende sessies voor ondernemende mensen in een sterk veranderende wereld. Tijdens deze lezingen, workshops of dialoogsessie staat authenticiteit en bewustwording centraal maar worden de harde feiten niet onderkend. 

Want hoe maak je kernwaarden voelbaar? 
Hoe krijg je weer hart en ziel in een (re)organisatie? 


Ervaren en gerenommeerde sprekers in de advieswereld van morgen nemen u mee op een ontdekkingsreis. Neem deel en verras uzelf met een stukje nuchtere bewustwording in de zakenwereld van vandaag en morgen. 
Want de kracht van uw bedrijf wordt bepaald door de uitstraling en van u én uw medewerkers!
Agenda
-   11 juni 2008 Authentiek Leiderschap. 
Nog enkele plaatsen vrij! Klik hier voor deelname
- 25 juni 2008 Hoe (net)werk ik?! 
- 16 juli 2008 Zakelijks succes op basis van kernwaarden. 
Voor uitgebreide info en deelname kijk op www.llnz.nl
Veranderende tijdsgeest
Authenticiteit is een tijdloos principe. Toch krijgt het begrip vandaag de dag steeds meer aandacht. Dat komt doordat er een inzicht en bewustwordingsverruiming bij ons plaatsvindt. De uitgangspunten waarop beslissingen worden genomen en de betekenis die aan gebeurtenissen in het leven worden gegeven, veranderen. Dit noemt men een paradigma verschuiving. (Paradigma = werkelijkheidsdefinitie, ‘zo is de wereld nu eenmaal’.) 
Dit betekent dat onze mindset verandert. Dit betekent ook dat de mindset van de consument verandert, en natuurlijk die van uw medewerker! Sterker nog, uw medewerker moet met het veranderende tijdsbeeld mee kunnen denken om de klant optimaal te kunnen blijven bedienen. Er moet op een nieuwe wijze geadviseerd en gecommuniceerd worden richting de klant. 

LL’nz is goed in deze materie thuis en komt hier graag eens over brainstormen met u. 
Huidige
paradigma
transformeert
naar
Toekomstig 
paradigma
Producten centraal Mens centraal
Verkopen Adviseren
Overtuigen Inspireren
Praten Luisteren
Adviseur bepaalt agenda Klant bepaalt agenda
Geld als doel Geld als middel
Shoppers Cliënts for life
Wantrouwen Vertrouwen
Angst Liefde
Inspiratie 

Bezieling en Kwaliteit in Organisaties – Daniël D. Offman
Een boek over de creërende mens in een creërende organisatie. Op een heldere manier wordt het belang van historie, waarden, visie en missie binnen organisaties weergegeven en verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Te bestellen via Bol.com.

Authentiek Leiderschap – Bontje, Kirpestein, Vreeswijk
Een bundeling van interviews over dit thema met elf bekende nationaal en internationale leiders. Hun visie op authenticiteit levert verrassende inzichten op. Lees ook eens de verdiepingsvragen in de bijlage. Wellicht vormen deze vragen een leuk initiatief om eens in een dialoogsessie binnen uw eigen team als gespreksonderwerp aan te snijden. Te bestellen via Bol.com

Business Spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing – Prof. Dr. Paul de Blot
In dit boek worden een aantal vraagstukken behandeld vanuit een dieper perspectief van de zingeving om zo een compleet antwoord te kunnen geven. Het gaat om een deskundigheid van zakendoen vanuit de spirituele kracht van de onderneming, waarbij zowel realisme als idealisme serieus moeten worden genomen. Te bestellen via www.managementboek.nl 

Inspiratie voor organisatie
Meet the Masters brengt driemaal per jaar sprekers van over de hele wereld naar ons land om een steeds groter wordende groep zakenmensen te inspireren over een nieuw paradigma van zakendoen. Prikkelend voor de geest, inspirerend voor het hart. Temidden van vooruitstrevende ondernemers in de branche. Ontmoet deze meesters en kom eens langs! 
www.meetthemasters.eu
LL’nz inspiratie voor communicatie 
ondersteunt u graag bij het:
-    Organiseren van brainstorm- en dialoogsessie voor uw interne medewerkers. 
- Organiseren van informatieve bijeenkomsten voor uw bestaande klanten en prospects om uw nieuwe bedrijfsstructuur en werkwijze te combineren. 
- Het (opnieuw) vormgeven aan uw communicatieve uitingen zoals internetsite, brochures, persberichten, zakelijke correspondentie. 
- Organiseren van (internationale) incentives voor u en uw relaties.
- Een persoonlijke begeleiding voor u en uw medewerkers.
 
LL’nz beweegt zich volop in twee specifieke marktsegmenten:
- De financiële advieswereld van morgen,
- Gezondheid & Welzijn vanuit de bron.

Bel of mail voor meer informatie of een nadere kennismaking. Ik ontmoet u graag!

Glimlach & Geniet,