januari 2015    
 
Ik heb u lief, u bent mij dierbaar.               
 
Geachte heer/mevrouw,

Daar gaan we dan. Een heel nieuw jaar. Terwijl we familie, collega’s en relaties handen schudden voor ‘de beste wensen’, dringt zich een vreselijke terreurdaad aan ons op. Een zwarte olievlek die zich razendsnel uitspreidt en al onze harten heeft geraakt. Kranten, tv en social media slaan er hun commerciële slaatje uit. Oplages worden verhoogd, advertentie ruimtes duurder nu de gruwelijke beelden prijken. Er is een nieuwe dosis angst gezaaid. Spotprenten zijn nog nooit zo hot geweest. Wie had dat gedacht als eerste trend in 2015?

Feitelijk hadden we het kunnen zien aankomen. Wie zaait zal oogsten. Of anders gezegd, iedere oorzaak, heeft een gevolg. Zo werkt dat nu eenmaal in ons Universum. Het is slechts één van de universele wetten waar we niet aan ontkomen. Dit geldt voor negatieve gedachten net zo als voor positieve intenties. Laten wij met respect en eerbied voor alle mensen overal ter wereld, ver weg en dichtbij, die lijden onder vreselijke terreurdaden, oorlogen, mishandeling en mensonterende machteloosheid, kaarsen branden en een moment onze liefdevolle aandacht richten op hen. En ze de positieve energie schenken die zij zo hard nodig hebben.
Ook positieve intenties weten hun weg naar u terug te vinden.

Neem als voorbeeld uw klantrelaties. Een goed onderhouden contact waar u met oprechte aandacht een maatwerk dienst heeft geleverd, opent dikwijls de deur naar uw volgende klant. Dat geeft zelfvertrouwen en plezier en deze vreugdevolle energie, trekt weer nieuwe positieve mensen en situaties aan. U verbindt zich met gelijkgestemden. Als u oprecht blijft communiceren met respect en empathie voor uw klantrelatie, dan worden uw gedachten vanzelfsprekend omgezet in woorden én in daden. Een extra order wordt bij u geplaatst, nieuwe opdrachten komen uit onverwachte hoek, er doet zich een gouden kans voor! U bent zich aan het ontplooien. Het is mijn visie dat persoonlijke ontwikkeling bijdraagt aan het genereren van zakelijk succes. Dat schenkt een waardevol rendement.

In dit tijdperk, en met name in dit jaar van sterke energie en heftige emoties, zult u uitgedaagd worden of uw (re)actie wordt aangestuurd door het ego, of dat de stem van uw innerlijke kracht spreekt. Iedere actie, geeft een reactie. U maakt zelf de keus! Uw vrije wil bepaalt WELKE stap u zet. En HOE u reageert op een situatie. Daarmee bepaalt u ook het gevolg op úw handeling.
De sleutel tot een keuze die flow genereert is bewustwording. We voelen emoties, en wij hebben zelf de keus hoe te handelen. Ego of Innerlijke Kracht. Slachtoffer rol of voorwaartse beweging. Agressief of assertief. Agressiviteit trekt negativiteit. Assertiviteit schept duidelijkheid. Voor uw organisatie kan dit betekenen dat u heldere kernwaarden schetst die de werksfeer en de wijze van omgang met uw klanten bepalen. Sterke merken en sterke organisaties hebben een heldere visie en duidelijk omschreven kernwaarden. De mensen die er werken weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook wat zij zelf kunnen verwachten. Zij weten binnen welke kaders zij mogen opereren en creëren, en doen dat met plezier. Dat schept vertrouwen en pro activiteit. Het geeft krachtige overtuigingen die bijdragen aan het realiseren van een positief rendement.
En dan zit er soms toch een kink in de kabel. Twee afdelingen communiceren slecht en er is geen grip op te krijgen waar de crux nu echt zit. Of de interne organisatie staat als een huis, maar het verwachte resultaat blijft uit. De aansluiting lijkt te zijn verdwenen. LL’nz adviseert en begeleidt mens en organisatie bij het opsporen van deze obstakels. We zoeken de bron, en heffen knelpunten van hieruit op. LL’nz inspireert en begeleidt in de volgende stap. Positieve transformatie naar een nieuwetijds organisatie. Dat geeft energie!

Hiervoor heb ik krachtige tools in mijn gereedschapskist. Een zeer effectieve methode is het PMA Management Support Plan. Progressive Mental Alignment (PMA) is een coaching techniek met duurzame resultaten op alle intermenselijke communicatie binnen organisaties. Ik werk graag op basis van deze wetenschappelijk onderbouwde methode. Het heeft zijn positieve effect al bij veel relaties van LL’nz bewezen. In te zetten bij thema’s als miscommunicatie, disfunctioneren, burn out, faalangsten, weerstand bij veranderingen en het ontplooien van passies en talenten. Gebaseerd op de taalregels van ons brein, is deze methode geschikt voor persoonlijke groei en ontwikkeling van alle medewerkers binnen uw onderneming. Voor een korte presentatie maakt u een afspraak met ondergetekende, of bezoekt u de site www.pmaworldwide.com.
Als laatste wil ik hier toevoegen dat ik mij besef dat deze eerste nieuwsbrief van het jaar meer dan anders in het teken staat van religie, spiritualiteit en politieke standpunten. Dit schrijven is mijn persoonlijke visie en het kan u raken. Het is allerminst mijn bedoeling een discussie van wel of niet, goed of slecht op gang te brengen. Ik wil u gewoon graag bewust maken van uw eigen Innerlijke Kracht. En wat dit voor uw organisatie en daarmee onze economie kan betekenen. Iedereen is uniek, samen zijn we bijzonder. Laten we dit jaar meer dan ooit werken vanuit het Hart en onze focus zetten op het creëren van een liefdevolle samenleving. Zodat we kaarsen branden om het leven te vieren en te genieten van de wonderen die we om ons heen zien gebeuren.

Ik wens u een sprankelend en succesvol 2015 toe!

Ik heb u lief, u bent mij dierbaar,

Ellen te Brake

Uitgebreide informatie over mijn activiteiten vindt u op mijn site  www.llnz.nl