Nieuwsbrief juli 2012    
 

‘Change is the only constant’
 
Geachte heer/mevrouw,

De Stille Kracht van Verandering
De zon schijnt! Al is het dan wat flauwtjes en lijkt de zomer in Nederland niet echt door te willen breken, met enige regelmaat genieten we toch wel van de warme zonnestralen en ontsteken we de BBQ of schuiven we aan op een gezellig terras. Niet alle dagen volop zon, maar ook niet dramatisch veel regen. Een gemiddelde zouden we kunnen zeggen. Een 7. In Nederland zijn we daar tegenwoordig best tevreden mee. Hier in Twente zijn we zelfs zo bescheiden dat we onze talenten nauwelijks hardop durven uit te spreken. ‘Wat zullen ze er wel niet van denken…’

Dat was dus wel even verrassend toen Marc Lammers, voormalig coach van het Nederlandse dameshockeyteam waar hij Olympisch goud mee won, energiek en vol passie ons inspireerde tijdens een meeting met directie en leidinggevenden in de bouwsector. Hij vroeg ons om onze talenten te benoemen en van die 8 een 10 te maken. Tijdens deze kick-off, die de aftrap is voor een introductie van een eigentijdse positionering, gaf hij alledaagse voorbeelden om van een crisis een kans te maken. ‘ Denk buiten gebaande paden ‘. Een veel gekozen spreekwoord, maar voer het maar eens uit. Direct voelt u de weerstand in uw lijf, en een stem in uw hoofd die roept; ‘Ja maar…..’

Een boek kun je schrijven, u kunt het lezen en u kunt het presenteren….maar het is de kunst om het gedachtegoed gedragen te krijgen. Om het te be-leven. Het u eigen te maken. Daar kwamen de deelnemers van deze interactieve sessie in de namiddag achter toen ze tijdens de follow up onder leiding van LL’nz een kerntalent gingen benoemen en daar een voorbeeld van mochten geven uit de dagelijkse praktijk. Dan moet je niet alleen denken, maar ook voelen. Dat is eng! Natuurlijk kwamen we hierover in een interessant gesprek. Want achter die stilte schuilt vaak een enorme kracht. En werken dat kunnen we. Ook als de tijd vraagt om uitdagingen!
De uitdaging nu is dat we met een sterk veranderende tijdsgeest te maken hebben. Dat betekent dat andere zaken dan voorheen belangrijk worden. Op macro, meso en micro niveau. En dit heeft invloed op uw organisatie. Zowel van buiten, als van binnen is er een sterk veranderende mindset en u dient zich hier bewust van te worden. Het thema: ‘verandering’ is nog nooit zo actueel geweest binnen organisaties. Alerte ondernemers stemmen hier hun interne processen en werkwijzen adequaat op af en bewegen zo mee met de economie en haar omgeving.

Verandering begint met bewustwording. U staat een ogenblik stil en u kijkt om u heen. U vraagt zich af waar we nu staan en waar we naar toe willen gaan en hoe daar de processen op af te stemmen. Dat begint met een blik naar binnen. Hoe ziet uw organisatiestructuur er uit en welke processen lopen er (de harde kant) en wat voor bedrijfscultuur heerst er (de zachte kant) bij uw bedrijf? Door meetbare pijlers te plaatsen maakt u zichtbaar waar er verbeteringen en kansen liggen, en waar afscheid van mag worden genomen. Oprechte aandacht en interesse voor de mens achter de machine, manager, telefoon…zorgt dat u hoort wat er echt speelt binnen uw bedrijf en in de markt. De Brown Paper Company vertelt in haar boek dat de medewerkers van uw bedrijf vaak zelf de beste ideeën aandragen om hun werk met 100% procent te verbeteren. Honderd procent!
LL’nz sluit zich aan bij dit gedachtegoed en stelt in haar visie dat persoonlijke ontwikkeling bijdraagt aan zakelijk succes. Alle automatisering en machines die we nu hebben, worden nog steeds bedacht en bediend door mensen. En al deze mensen, jong of oud, uitvoerend of leidinggevend, hebben een aantal kerntalenten. Hoe zou het zijn als we deze benutten, meer zichtbaar maken, en ze zo ontplooien dat ze deze met passie en plezier inzetten om gestelde organisatie doelstellingen te realiseren? Dan zet je een verandering in van binnenuit. Zo ontstaat een visie en bedrijfscultuur die gedragen wordt door de hele organisatie. Uw medewerkers voelen zich sterk verbonden met uw bedrijf. Zíj schrijven zelf het verhaal dat de geschiedenisboeken in gaat. Dat geeft synergie en draagt bij aan florerende organisaties.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…..Wie is die man of vrouw daar aan de andere kant? Nadat u zich bewust bent geworden van wat goed gaat en wat stukken beter kan, is het zaak om dit onbenut potentieel in uw organisatie zich zichtbaar te laten ontwikkelen. De resultaten worden gemanaged. Wilt u met uw organisatie dus actief meebewegen in een sterk veranderende wereld, richt dan eerst uw blik naar binnen. Het kloppend hart van uw bedrijf, bestaat uit de kloppende harten van uw medewerkers. Welke talenten zitten er in uw team? Betrekt u hen voldoende bij de ontwikkelingen die er spelen? Benutten zij deze talenten ten volle? Ja? Hoe dan? Waar kunnen zij van hun 8 een 10 maken? Of is een gemiddelde voldoende? Daarmee wordt u in ieder geval geen Olympisch kampioen in uw branche. Of zoals Marc Lammers aangeeft; u wint niet van de crisis, maar van uw concurrent.
LL’nz begeleidt u graag en maakt zichtbaar waar belemmerende patronen en negatieve overtuigingen uw groei stagneren. Na de fasen van bewustwording en inzicht gaan we analyseren. Meten is weten. Zo kunnen we sturen op resultaten. Een pittige fase van verandering die als van nature weerstand met zich meebrengt. De angst voor het onbekende. Dit vraagt om vertrouwen. Dat je creeërt door persoonlijke, oprechte gesprekken over zaken die er écht toe doen. Te beginnen met eenzelfde visie op verandering en commitment om samen gestelde doelen te behalen. De basis van waaruit LL’nz werkt.

Voorbeelden te over in de praktijkcasussen van de Brown Paper Company. Ook in het boek; De Kracht van Passie neemt Paul Moers u aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden mee in een daadkrachtige transformatie van organisaties door het benutten van passies en talenten. Juist in tijden van economische neergang dien je aktief te reageren vanuit uw innerlijke drive. Dat hoeft niet met veel bombarie. Luister maar naar de stem van uw hart.

En dat is waar het in de 21ste eeuw om gaat. SQ staat voor Spirituele Intelligentie, geen eng spieriewierie woord meer. Maar een eigentijdse benaming voor iets wat we al eeuwenlang weten en waar de meeste ondernemers hun koers op varen. SQ heeft te maken met uw zesde zintuig, uw buikgevoel. Uw gezonde verstand.
Spreekt bovengenoemde zienswijze u aan? Wilt u meer weten over genoemde inspirators, coaches en organisatie adviseurs? LL’nz werkt winstgevend samen met genoemde personen en verbindt u graag! www.llnz.nl
Inspiratie

Boeken
- Yes! Een crisis, Marc Lammers
- De Brown Paper Methode, www.brownpapercompany.nl
- De Kracht van Passie, Paul Moers
- Management Support Plan, Joop Korthuis
Ter afsluiting van dit schrijven, is mijn persoonlijke wens voor u om deze zomer tijdens uw vakantie, op een rustig moment, in uw hangmat, strandstoel, aan het meer of langs de zee, eens een moment stil te zijn. Echt diep stil van binnen. Nog stiller. En kijk dan eens naar de horizon. Laat uw hart spreken en geniet van een aantal heerlijke zomerse weken!
glimlach en geniet

*Ik geniet van mijn vakantie van 3 t/m 12 augustus.