spacer
Story telling &  Product selling
1 september 2017
Onontgonnen Paden
Het zomerseizoen loopt op zijn eind en velen van ons hebben genoten van een vakantie. ‘Destination unknown’ zal er op menig navigatiescherm hebben gestaan. Een ontdekkingsreis naar verborgen bloemen valleien, gerechten proeven uit andere culturen of bijzondere bergtoppen beklimmen?!
Ik heb me kunnen opladen in de prachtige oude binnenstad van Granada in Spanje. Twee tassen vol Moorse kleuren en geuren gingen mee terug! Apart eigenlijk dat we tijdens een vakantie ons makkelijk open stellen voor het onbekende. Het avontuur tegemoet. We worden geïnspireerd door andere landschappen en culturen en nemen een koffer vol herinneringen en ideeën mee naar huis. Waar we al snel weer in het ritme van onze dagelijkse gang van zaken vallen. En het is zo lastig soms om dit te doorbreken!
Deels is het logisch verklaarbaar want het heeft veel te maken met ons brein, dat ons weg houdt van de pijn. In dit geval het onbekende. Een vakantie is tijdelijk, daarna keren we weer veilig naar het oude vertrouwde terug. Ook al is dat een minder prettige situatie, voor ons brein is het herkenbaar en daarmee heeft het de controle. Het wordt pas makkelijker als de situatie op gaat houden te bestaan in de huidige vorm en u dwingt een keuze te maken. Eenvoudiger is het om een nieuw pad in te slaan als u gewoon lekker in uw vel zit, het met uzelf eens bent en u keuzes maakt die bij uzelf, uw passies en uw talenten passen. Dat klinkt heerlijk en lijkt makkelijk maar is het niet altijd. Ons referentiekader met diepgewortelde ervaringen en overtuigingen zit ons nog wel eens in de weg. De coachingsessies die ik vanuit de PMA methodiek geef, heffen blokkades in je brein op en doen u in deze persoonlijke flow komen.
Deze coachingsessies volg ik zelf ook al jaren en het schenkt mij zoveel persoonlijke groei en bewustwording dat ik al heel wat onontgonnen paden heb gelopen. Het avontuur tegemoet. ‘Wat is het ergste wat mij kan overkomen?’ Deze gedachte helpt mij altijd als ik een nieuw avontuur tegemoet wil treden. Dan krijg ik een aantal variaties aan antwoorden door en dan denk ik; ‘Ok, dat is te doen en dan ga ik er voor!’
Een nieuw onontgonnen pad is dat het label Signed by Nature, wat ik eerder heb opgericht voor de verkoop van edelstenen, nu een sterk internationaal merk mag worden waarmee ik zichtbaar een bijdrage wil leveren aan mijn visie op een wereld in balans en harmonie.
Dat klinkt misschien zweverig want ‘wie wil dit nu niet?’ En vervolgens gooien we onze boodschappenkar vol met spullen waarvan we de herkomst of de ingrediënten niet kennen, branden we onszelf op door ongezonde leefgewoontes en hebben we de discipline niet om echt die verandering te maken die ons nieuwe deuren doet openen. Schoonheid en harmonie in ieder mens en elke organisatie, dat is de missie die ik voor ogen heb. Dit kun je op talloze manieren bereiken en ik inspireer u graag. Sterker nog, het is leuker als we elkaar inspireren en van elkaar leren. Hiervoor maak ik een bewuste keuze om meer interactief met social media bezig te gaan en wil ik ook meer mijn visie uitdragen via platforms en podia.

En als je dan zelf het voorbeeld wilt nemen en dus bewuste keuzes maakt, dan merk je pas hoe ver deze missie gaat en hoeveel invloed het heeft op de keuzes die je iedere dag en elke minuut maakt. ‘Destination Unknown’ is in het echt toch wel wat lastiger dan op vakantie in een ander land en een andere tijd. Ook voor mij en ook ik ben niet heilig, maar ik spring wel! En ik deel mijn ervaringen graag en probeer een voorbeeld te zijn voor een ieder die ook over die drempel heen wil en diep van binnen voelt dat er een pad loopt naar een leven in balans en harmonie, vervuld van overvloed.
Deze missie en mijn visie hierin draag ik al enkele jaren uit in mijn klankbord sessies, teamtrainingen en verandertrajecten binnen organisaties. Hiervoor haal ik mijn inspiratie uit de natuur die ons prachtige metaforen schenkt. Het pad wat ik in ga slaan is om deze geschenken meer onder de aandacht te brengen en te leren door terug te keren naar de bron. De bron in jezelf, en ook de bron van ons bestaan, Moeder Aarde. Het universum schenkt ons prachtige elementen, symbolen en situaties om ons persoonlijk te ontplooien. Mijn visie is dat dit als vanzelfsprekend zakelijk succes genereert. Aan de hand van voorbeelden en (relatie)geschenken uit de natuur zal ik u meenemen op dit avontuur.

De afgelopen tien maanden heb ik samengewerkt met het NL managementteam van syncreon en een heel mooi veranderproces samen met ze doorlopen. Het concept van deze natuurlijke flow en een aantal van deze trainingen zal ik delen en publiceren. Ook komen er op korte termijn twee boeken uit waarin ik mijn visie deel: Perfect Living en Perfect Business. Ze verschijnen eerst als oriëntatieboek met korte teksten en veel bijzondere foto’s. Daarna ga ik de verdieping in en zal ik per thema uitgebreid op de materie ingaan en uiteindelijk zullen er twee complete boeken ontstaan die een visie op een nieuw tijdperk helder zullen verwoorden.
De komende tijd zullen mijn uitingen een helder gezicht krijgen, of misschien ook wel vaag, want ik denk dat ik contouren geef die inspireren en waar uzelf uw waarheid aan kan koppelen. Herkenbaar wordt het in ieder geval! Voor de uitstraling en merkbranding van Signed by Nature ga ik samenwerken met Paul Engelkes en Marjoes Dijkgraaf van Reklamebureau Desaïga. Zij passen bij mij en voelen mijn missie en wensen voor uitingen aan. Achter de schermen zijn we al druk aan de slag met het schrijven, vormgeven en fotograferen. Wilt u een stukje meelopen en u laten inspireren op dit onontgonnen pad? Volg me dan via Social Media:

Ellen te Brake – inspirator
Nederlands geschreven
https://www.facebook.com/TeBrakeEllen

Signed by Nature – for a kind man world
Engels geschreven
https://www.facebook.com/signedbynature

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/ellentebrake

Instagram
Zoek op Ellen te Brake of signedbynature

Deze nieuwsbrieven zullen plaats maken voor een ander digitaal format. Nieuwsgierig? Dan hoeft u niets te doen en wordt uw mailadres meegenomen in het nieuwe bestand. Staat u zelf op een kruispunt of is uw organisatie aan een volgende fase toe? Ik maak graag een afspraak om ook u en uw team de volgende stappen op natuurlijke wijze te laten zetten!

Glimlach & Geniet,

Ellen te Brake