Nieuwsbrief maart 2012    
 

‘If you can dream it, do it!’
 
Geachte heer/mevrouw,

Slapeloze nachten
Slapeloze nachten dat is wat iedere ondernemer, directeur, manager en overig op de carrièreladder functionerend persoon wel eens overkomt. In het holst van de nacht, door de stilte omringd lijkt het soms alsof de gedachtespinsels als fluisterende stemmen rondspoken om u allerlei scenario’s te schetsen waar u nou bepaald niet rustig bij wegdroomt. U vraagt zich af hoe bepaalde gebeurtenissen zijn ontstaan en waar u het anders of beter had kunnen doen. Welke koers het beste is om te varen om uw team enthousiast en gedreven te houden of hoe u het nieuwe economische tijdperk tegemoet treedt.

Slapeloze nachten. We ontkomen er soms gewoon niet aan. Veranderingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Globalisering, social media, de enorme industrialisering en stagnerende welvaart. We leven in een zeer bijzondere en uiterst turbulente periode. Nooit eerder waren zo veel mensen zo goed opgeleid en nog nooit eerder leden zo veel mensen honger, was er zo veel rijkdom en waren onze bronnen zo uitgeput, waren de problemen zo complex en nooit eerder waren de oplossingen zo simpel*.

Op deze top van de groeicurve van de welvaartseconomie, lijkt het alsof de enige mogelijkheid is om in volle vaart naar beneden de glijden. Geen houden meer aan, rechtstreeks af op het diep donkere dal. Het holst van de nacht.
Dromen
De geschiedenis laat ons zien dat er altijd weer een nieuwe groeicurve zijn intrede doet. Deze ontstaat vaak al ten tijde van de bestaande lijn als trendsetters en early innovators nieuwe wegen verkennen. Deze curve wordt pas echt goed zichtbaar als het bewustwordingsproces bij meerdere mensen zich voltrekt en we het inzicht krijgen dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Kijk maar naar de nu zichtbaar wordende demonstranten in de occupy-beweging. En zo zijn er momenteel meerdere bewegingen die zichtbaar hun missie en visie op echte vrijheid naar buiten toe brengen.
Want stel nu dat de groeicurve van een nieuwe economie bestaat uit een ander soort groei dan we gewend zijn? Wat als winst in een komend tijdperk staat voor Liefde, (com)passie, plezier en synergie?

Het huidige tijdsbeeld is al enkele jaren aan het veranderen. De nieuwe tendens die is ingezet gaat uit van persoonlijke kerntalenten, passies en innerlijke drijfveren. Welvaart vloeit over naar Welzijn. Passie is hier het sleutelwoord. Passie ontwaakt. Eigentijdse topmarketeers, organisatieadviseurs en visionairs als Paul Moers, Eric Bartels, Marcel Messing, Peter Delahay, staan op en herinneren ons er aan dat onze samenleving en economie draait om mensen. Mensen werken. Zelfs nu we alles automatiseren, zijn het nog de mensen die de machines bedenken én besturen! LL’nz deelt dit gedachtegoed en helpt organisaties vanuit diepe drijfveren daadkrachtig te transformeren. Groot of klein, dromen kan iedereen!
Durven, Doen!
Maar een boek kun je schrijven, en je kunt het lezen, uiteindelijk gaat het er om dat we het doen! Ik begeleid u of uw team om te dromen én te doen. Geen slapeloze nachten maar innerlijke rust en vrijheid omtrent zaken die er écht toe doen. Tijdens persoonlijke gesprekken, klankbordsessies en teambuildingsdagen komen diep verstopte wensen op tafel. Dan kijken we welke negatieve gedragspatronen en vastgeroeste overtuigingen omgezet mogen worden in positieve denkwijzen en energie. We transformeren vanuit de bron. Geen aanleren van nieuw gedrag maar weghalen van belemmerend gedrag. Dat klaart op en geeft energie. Dat staat een stuk fijner op ’s ochtends!

Waar mogen we u voor wakker maken? Waar voelt u de spirit in uw bedrijf? En hoe zit dat met de medewerkers? Waar dromen zij over? Of is hun (door reorganisatie nieuwe) functie een ware nachtmerrie geworden? Wat zou dat doen met hun energie in het team, en hoe straalt dit uit op het product of de klantrelatie? LL’nz gelooft in een nieuw type economie en samenleving.
Teamspirit
We treden een tijdperk tegemoet waarin we denken en handelen vanuit een nieuw paradigma (zienswijze). Daar waar alles met alles verbonden is. In organisaties betekent dit dat er meer gestuurd wordt op dienend leiderschap. Een manager beseft dat het kloppend hart van het bedrijf bestaat uit het kloppend hart van de mensen die er werken. Deze individuen hebben ieder eigen unieke persoonlijkheden met passies en talenten en zullen deze vanzelfsprekend toepassen als zij de ruimte krijgen zich te ontplooien.

Dat betekent dat er oprecht geluisterd wordt naar de diepe drijfveren van uw medewerkers. Wat beweegt hun, wanneer voelen zij zich op hun best, wat zien zij in uw organisatie wat goed gaat en wat beter kan, welke nieuwe mogelijkheden zouden zij willen benutten, welke plek in het team past hun het best? Ode magazine plaatste recent een treffend artikel over: ‘inclusief werkende leiders’ waar zij een combinatie weergeven van het hiërarchische aspect van Steve Jobs en het verbindende aspect van Eric Schmidt van Google. Een ‘inclusief werkende leider’ kan samenwerken én dicteren, stimuleert krachten van onderaf én legt van bovenaf ideeën op, kan een richtinggevende visie uitdragen én goed luisteren, kan stralen én anderen laten stralen, ziet het complexe in het simpele en het simpele in het complexe*. We gaan naar meer dienend leiderschapsstijlen toe.

Dienend leiderschap heeft zijn intrede al ruim tien jaar geleden gedaan maar het bijzondere is dat de resultaten nu zichtbaar worden in bedrijven zoals Apple, maar ook de kleine supermarkt keten Jumbo die nu concurreert met AH, of dichterbij huis Grolsch, die inmiddels over de hele wereld een bitterzoet biertje tapt. Een dienend leider gaat voor teamspirit. Hij toont aan dat oprechte aandacht en interesse en open gesprekken met uw medewerkers er écht toe doen. Op deze wijze vindt ieder teamlid zijn eigen plek aan boord, of kiest er voor om in een volgende haven aan wal te gaan omdat hij zich er bewust van is geworden dat zijn voorkeur naar een andere eindbestemming uitgaat. Als dienend manager zet u op natuurlijke wijze een transformatieproces in beweging dat bij een nieuwe economie past. Die vanuit het hart, en met een gezonde dosis verstand. Dit werkt óók voor uw bedrijf. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek en ik vertel u in grote lijnen hoe ook uw medewerkers weer met spirit aan het werk gaan. www.llnz.nl
Wake-up call
Heeft u last van slapeloze nachten om welke reden dan ook? Dan helpt LL’nz u graag weer innerlijke rust te vinden. Met interactieve trainingen, diepgaande coaching- of klankbordgesprekken, schudt zij het hoofdkussen op en helpt u de antwoorden te vinden om daadkrachtig vanuit de kern te transformeren. Word wakker, word u bewust van uw diepste wensen en sta op. Leef uw dromen. Begin gewoon. Kijk waar u hobbels en valkuilen tegenkomt en zie deze als kans tot groei. En ik kan het weten! Ik onderneem alruim 5 jaar en heb ook zo mijn slapeloze nachten gehad. Maar mijn missie, visie en koers zijn altijd hetzelfde gebleven. Inmiddels heb ik al heel wat leuke dromen weten te realiseren!

LL’nz ontmoet en inspireert graag open minded, vastberaden kapteins die op hun jacht de wereld over gaan. Hun visie heeft koers gezet vanuit het hart. Bemand met kennis en vakkracht trotseren ze de storm en deinzen waar nodig op de golven van het leven mee. Zij vinden een nieuwe bestaansvorm. En genieten van het geluk dat in de kleine dingen zit. Ook daadkrachtig transformeren? Bel LL’nz voor een inspirerend gesprek en zet koers naar persoonlijke vrijheid en nieuw zakelijk succes. www.llnz.nl
Innerlijke Kracht
En dit brengt mij terug naar de basis van waar mijn eigen visie is ontstaan. Persoonlijke groei, draagt bij aan zakelijk succes. Mijn motto is al jaren ‘If you can dream it, do it!’ Ontdek wat er voor u écht toe doet, en zet koers vanuit uw eigen innerlijke. Het schenkt een boost aan energie. Dat geeft een krachtig team en een flexibele organisatie waarop u kunt bouwen. Zo ook uw klant.

Oost, West, Innerlijk Rust slaapt het best!
Inspiratie
Boeken en internet
Paul Moers – De kracht van Passie, Succes is niet voor lafaards
Eric Bartels – Mens – Het geheim van het zijn
Marcel Messing – Worden Wij Wakker?
Kijk ook op www.wijwordenwakker.org
*Bron: Ode magazine. www.ode.nl
Wanttoknow – online platform voor ‘those who want to know’ nieuws. www.wanttoknow.nl
Occupy interessante artikelen - www.occupyamsterdam.nl

Beleven
Het voorjaar komt er aan! Neem uw boek mee onder de arm en geniet van een eigen moment in het onlangs geopende MiMomento, www.mimomento.nl!

En wilt u een eigentijdse bijdragen leveren aan de vitaliteit van uw medewerkers? Kijk dan wat Wellvit voor uw organisatie kan betekenen. www.wellvit.nl .

Meer artikelen uit mijn eigen hand vindt u op het online platform DGA4DGA in de groep ‘management-academy’. www.dga4dga.nl, het kennisnetwerk voor ondernemers, managers en experts.

Glimlach & Geniet,
Ellen te Brake