Nieuwsbrief december 2009     


 


 
Geachte heer/mevrouw,

Aan het einde van dit jaar neem ik u nog even mee op een wonderlijk avontuur dat ik mocht beleven. Het was een diepdonkere nacht. De stilte werd hoorbaar, de leegte voelbaar. Er was niets. Mijn hart klopte luid. Het bonkte tegen mijn ribbenkast, alsof het me iets wilde vertellen en mijn aandacht opeiste hier in het holst van de nacht. Mijn zintuigen stonden op scherp en ik luisterde, terwijl sterren aan de hemel fonkelden. Op dat ogenblik vroeg ik me af hoe ik me nu voelde hier zo alleen. Een glimlach verscheen. Ik voelde rust en ruimte. Rust omdat ik heb geleerd bewuste keuzes te maken, ruimte om mijzelf te zijn. Midden in die gitzwarte nacht begon er iets te stralen. Ik dacht aan de zon en de maan. Zij lieten hun warmte op mij schijnen en verlichtten in het donker. Als dierbare vrienden waren ze er dag en nacht. Maar die nacht was er meer. Nu was het mijn Innerlijk Licht wat ontwaakte. Een krachtige bundel kleurrijke energie. Ik was verrast. En opeens wist ik het; Buiten mij vind ik alles wat ik nodig heb om het spel te spelen, maar alleen ikzelf ben de persoon die het daadwerkelijk kan be-leven! 

Terwijl ik zachtjes baadde in het genot van de warmte in en om mij heen, schrok ik ineens op. ‘Is dit een droom’, vroeg ik mij af. ‘Nee, dit ben jij Zelf’, antwoordde de stem die altijd voor mij klaar staat als ik een vraag stel. ‘Dit is jouw Liefde wat gaat stromen. Er heeft iets aangevangen, wat mag gaan beginnen en wat er altijd al was.’ Ik luisterde vol verbazing en mijn hart maakte een vreugdesprong. Fluisterend vroeg ik; ‘Wat moet ik daar dan mee doen?’ En de stem antwoordde: ‘Ga nu maar, ga maar genieten. Ik geef je vleugels…’ 
Persoonlijke ontwikkeling
Aan het einde van een periode, bijvoorbeeld dit jaar, maken we de balans op. We blikken terug op de dingen die gepasseerd zijn en halen daar onze lessen uit. Vaak zien we dan een rode draad of een centraal thema wat ons heeft bezig gehouden en waar we van hebben mogen leren. 
Als we de kern van het probleem aanpakken, we tot de ware bron zijn gekomen, smelt deze vaak als sneeuw voor de zon. Spiegelhard ijs wordt helder stromend water dat zijn weg naar de zee als vanzelf vindt. Wat was uw centrale thema het afgelopen jaar? En wat was het onderliggende probleem? Heeft u het wel eens aan uw Zelf gevraagd? En heeft u ook écht geluisterd naar het antwoord? En op welke wijze heeft de charmeur van het ego u kunnen verleiden om af en toe een zijweg te nemen? Lastig he?!

Door middel van zelfreflectie inspireer ik u graag om uw eigen persoonlijke groei te creëren. Maak een afspraak voor een persoonlijk coachingsgesprek, een telefonisch consult of wees welkom tijdens het Inspiratiecafé in Zutphen. www.llnz.nl
Zakelijk succes
Persoonlijke ontwikkeling geeft u inzicht en maakt u bewust van uw verlangen. Daarmee krijgt u helder voor ogen welke doelen u moet stellen en wat u moet loslaten om deze te bereiken. Want als u niet kiest, weet u nooit waarnaar u verlangt. Maar als u kiest en gaat spelen, zult u zien dat al het andere nog steeds bestaat. Geef u maar over en geniet van wat de toekomst u zal schenken. Het zal niet altijd gaan zoals u verwacht, maar als u goed luistert, komt het altijd goed. 

Niets is onmogelijk en ook u kunt leren vliegen. De vraag is, zou u het willen? En wat zou uw bestemming dan zijn? Geef me vleugels voor ........ Welke woorden vullen uw gedachten in? Hoe gaat u uw zakelijke doelen in 2010 realiseren? Hoe onderneemt u in deze veranderende economie? Blijft u kijken zoals u altijd heeft gedaan, dan blijft u overkomen wat u altijd is overkomen. Maar veert u met de wind mee, dan is er beweging en komen er kansen voorbij.
Een vogel vliegt niet van de één op de andere dag, het gaat gepaard met veel vallen en opstaan. Ook een piloot heeft leren navigeren met een instructeur aan zijn zij. Heeft u het lef om deze uitdaging het komende jaar aan te gaan? Vraag dan om een goede begeleider en geniet van de vlucht! 

LL’nz inspireert u en uw team graag door het geven van prikkelende presentaties en interactieve workshops. Ontdek de kracht van úw bedrijf in een wereld van verandering en vernieuwing! www.llnz.nl
Agenda
20 januari 2010 – Inzicht door Paarden te Rossum.
Klik hier voor info en deelname.  

27 januari 2010 – Inspiratiecafé te Zutphen
Thema: Persoonlijke ontwikkeling leidt tot zakelijk succes. 
Klik hier voor info en deelname. 
Inspiratie
Mijn dank gaat uit naar alle personen die dit jaar met hun communicatieve wensen op mijn pad zijn gekomen. Ik heb genoten van de creatieve samenwerking tijdens de opdrachten die ik voor jullie heb mogen uitvoeren. Zie www.llnz.nl/referenties
Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar onderstaande mensen die mij het afgelopen jaar met hun persoonlijkheid en bedrijfsactiviteit geïnspireerd hebben om te leren vliegen. 

Ton Peters - bewustwording door zelfreflectie, www.tonpeterspraktijk.nl
Margit Schlecht - energiecoach voor balans in lijf en leven - www.praktijkvoorlijfenleven.nl
Ivo Valkenburg - Liefde als wettig betaalmiddel, www.spiritinfinance.nl (Boekentip: spirit in finance)
Ad Broere - hoe menselijk ego soms ook is, www.adbroere.nl (Boekentip: een menselijke economie)
Mabel Katz - The Easiest Way…of forgiveness, www.mabelkatz.com
Roel van Hoof - ‘Pure Life’ gaat over grenzen terug naar de eenvoud, www.purelifeplanning.com
Adam Young - it’s all about perspective, but who’s perspective? www.dragonflyplanning.com

Ik wens u allen een sfeervolle tijd en een sprankelend Nieuwjaar toe! 

Glimlach & Geniet,